Brugercenter Tolleruphøj
Brugerstyrede centre/huse

Brugerrådet

Brugerrådets medlemmer vælges i henhold til vedtægterne for de brugerstyrede aktivitetscentre i Frederikssund kommune for 2 år blandt brugerne på årsmødet i marts/april måned, halvdelen i lige år og den anden halvdel i ulige år.

Der er afholdt Årsmøde den 4. april 2024 kl. 16.00 med følgende dagsorden:

Program
Velkomst v. Brugerrådets formand Erik Zangenberg.
Præsentation af Brugerrådets medlemmer.
Oversigt over aktiviteterne, side 2
Årsmødets dagsorden
Beretning og valg
Fællesspisning
Underholdning med Jan "Gasser" Eirup

Referat af årsmødet ses her

Du kan se Brugerrådets medlemmer for 2024 og vedtægterne ved at klikke nedenfor:

Brugerrådets medlemmer

Vedtægter for de brugerstyrede aktivitetscentre