Brugercenter Tolleruphøj
Brugerstyrede centre/huse
Mennesker spiller petanque foran Tolleruphøj.

Brugercenter Tolleruphøj

Velkommen til det brugerstyrede aktivitetscenter på Tolleruphøj.

Centret styres af et Brugerråd, som hvert år omkring 1. kvartal afholder årsmøde med valg til rådet. COVID-19 har i 2020 og delvis i 2021 lukket centrets aktiviteter og arrangementer. Det bevirkede, at der i 2020 ikke har kunnet afholdes valg. Det er derfor det "gamle" Brugerråd, som har fungeret i 2½ år.

Da smittetrykket i 2021 faldt så meget, at de fleste restriktioner blev ophævet, benyttede Brugerrådet lejligheden til at afholde Årsmøde og valg til Brugerrådet, selvom det var udenfor den faste termin. Det betød, at vi har fået et nyt medlem valgt ind og at vores sekretær trådte ud af rådet og blev frivillig hjælper på det administrative område.