Brugercenter Tolleruphøj
Brugerstyrede centre/huse
Mennesker spiller petanque foran Tolleruphøj.

Brugercenter Tolleruphøj

Velkommen til det brugerstyrede aktivitetscenter på Tolleruphøj.

Centret styres af et Brugerråd, som hvert år omkring 1. kvartal afholder årsmøde med valg til rådet. COVID-19 har for tiden lukket centrets aktiviteter og arrangementer. Det har bevirket, at der i 2020 ikke har kunnet afholdes valg. Det er derfor det "gamle" Brugerråd, som fungerer indtil det bliver muligt at afholde årsmøde.